פניות, תלונות והצעות לשיפורים

הפקולטה ועובדיה עושים ככל יכולתם לסייע לתלמידים. לצורך זה זקוקה הפקולטה למשוב על פעולותיה השונות ובמיוחד על אופן תיפקוד מערכת ההוראה. חרף מאמצים אלה נתקל התלמיד לפעמים בבעיות ובחוסר יעילות בנושאים שונים. במקרים אלה מתבקשים התלמידים לפנות לבעלי התפקידים היכולים לעזור להם במטרה לשפר את השרות, ולמנוע תקלות דומות בעתיד. הכתובת הראשונה לכל ברור, תלונה והצעה הוא העוסק הישיר בענין. כך יש לפנות בקשר לבעיות המתעוררות בקורס מסוים - למורה האחראי על אותו קורס, בקשר לבעיות בתכנית הלימודים - ליועץ, בקשר לבעיות בספריה - לספרן האחראי וכד'.

תקוותנו היא שהתלמידים ימצאו בכל מקום אוזן קשבת ורצון טוב, ושמרבית הבעיות תיפתרנה מיידית. באותם מקרים בהם אין התשובה מספקת את התלמיד, יפנה לבעלי התפקידים הבאים ויקבל תשובה.
1. בענייני לימודים בתחום ההתמחות - ליו"ר חוג או יועץ החוג הנוגע בדבר.
2. בענייני מינהל-אקדמי - למזכירות לענייני הוראה ותלמידים בפקולטה.
3. תלמיד שלא נענה בצורה המניחה את דעתו יפנה בכתב לבדיקת עניינו לסגן הדיקן להוראה באמצעות המזכיר לענייני הוראה.
4. ערעור על תשובתו של סגן הדיקן ייעשה ע"י פניה בכתב לדיקן הפקולטה.

פניה הנוגעת למרבית התלמידים של מחזור מסוים במגמה תיעשה באמצעות נציגי התלמידים. פניה של מספר תלמידים תישא את שמותיהם ומען לתשובה.

לרשות התלמידים תיבת מכתבים בפתח המזכירות לענייני הוראה בנוסף לכתובות הדואל של הנוגעים בדבר.