1. כללי

1.    כללי

בית הספר ללימודי מוסמך מרכז את הלימודים לתואר בכלל החוגים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. הלימודים יתנהלו ככלל על פי המפורט במסמך זה. עם זאת, היות והגוף נמצא בתקופת הרצה, יתכנו שינויים והתאמות על ידי החוגים. נהלים פרטניים עבור חוגים ספציפיים ניתן למצוא בסוף המסמך.