1. כללי

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: fontyourface. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).

1.    כללי

בית הספר ללימודי מוסמך מרכז את הלימודים לתואר בכלל החוגים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. הלימודים יתנהלו ככלל על פי המפורט במסמך זה. עם זאת, היות והגוף נמצא בתקופת הרצה, יתכנו שינויים והתאמות על ידי החוגים. נהלים פרטניים עבור חוגים ספציפיים ניתן למצוא בסוף המסמך.