ברכות

תמונה מטקס הענת תעודות בוגר ומוסמך

ברכות  ל- 123 מקבלי תואר מוסמך ו- 624 מקבלי תואר בוגר של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע לשנת תשע"ח. דרך צלחה!

השנה 624 מסיימים מקבלים תואר בוגר ו 123 מסיימים מקבלים תואר מוסמך.
ראו תמונות מהטקס כאן.