הפקולטה במספרים

לימודי מדעים הם מהנושאים המרתקים ביותר כיום. פריצות דרך מדעיות פותחות בפנינו תחומים חדשים ומלמדות אותנו על העולם שסביבנו. בנוסף, תגליות שהיו בעבר הלא רחוק נחלתם של יודעי ח"ן מהוות כיום בסיס למגוון של המצאות וחידושים. הגבולות המסורתיים בין תחומי המדע מיטשטשים עם התעצמותו המהירה של המחקר הבינתחומי. הפיתוח המדעי נוגע בקשת רחבה של סוגיות סביבה, בריאות וטכנולוגיה, ומהווה מנוף לשגשוג ולאיכות החיים של החברה האנושית בכלל ובישראל בפרט...  (אודות הפקולטה)