גלמן דימה

פרופ' דימה גלמן

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
יועץ תלמידי בוגר שנה א' ראש חוג ויועץ תלמידי שנה א' dmitri.gelman@mail.huji.ac.il 02-6584588
יו''ר החוג ראש החוג dmitri.gelman@mail.huji.ac.il 02-6584588
יועץ תלמידי מוסמך dmitri.gelman@mail.huji.ac.il 02-6584588

הוקרה ופרסים

דימה גילמן - 2014