סרי ראם

פרופ' ראם סרי

הוקרה ופרסים

2017 - סרי ראם - ראש הרשות למחקר ופיתוח
ראם סרי - 2013
לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC -2008
לפרופ' ראם סרי - 2009
לפרופ' ראם סרי - על זכייתו במלגת Guggenheim