צחייק ששון

ששון
צחייק
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לכימיה בנין אלברמן, חדר 64 sason@yfaat.ch.huji.ac.il 02-6585909