שלח שהרון

TEST - greeting for person

ppl_Fname:
Saharon
ppl_Fname:
Saharon
שהרון
שלח