יועצים לתואר מוסמך

אוקיאנוגרפיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אמוץ עגנון יו"ר החוג בתיאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6584743 02-5662581 בנין כדור הארץ, חדר 216
גאולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ארי מטמון ראש החוג - מוסמך בגיאולוגיה - 02-6586703 02-5662581 בנין גאולוגיה, אגף דרום, חדר 12
דר' רבקה רבינוביץ ראש החוג - התמחות בגאו-ארכיאולוגיה בתאום עם מזכירת החוג 02-6584246 02-5662581 בנין מדעי כדור הארץ, אגף דרום, מסד 16
הידרולוגיה ומשאבי מים
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' עמנואל סיימון יו"ר התוכנית בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6586875 02-5662581 בנין כדור הארץ, אגף דרום חדר 306
מדעי האטמוספרה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' קרן ארליך-הספל ראש החוג בתיאום עם מזכירת החוג 02-6584974 02-5662581 בנין כדור הארץ, אגף צפון, חדר 302
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אלדד בטלהיים - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6585148 - בנין דנציגר ב', חדר 204
התמחות בננומדע וננוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' אילון שרמן יועץ אקדמי בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6586878 - בניין דנציגר ב', חדר 102
המגמה לכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ראאד אבו רזק - קבלה בתאום מראש 02-6586097 - בניין פילדלפיה, חדר 117
כימיה פיסיקלית וכימיה תיאורטית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' דניאל סטראסר - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6585466 - בניין אלברמן, חדר 67
המגמה לכימיה של חומרים
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' רועי ירושלמי - קבלה בתאום מראש 02-6585608 - בנין לוס אנג'לס, חדר 218
התמחות בננומדע וננוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ליעוז אתגר יועץ אקדמי - 02-6585325 - בנין לוס אנג'לס, חדר 37
המגמה לכימיה אנליטית וישומית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' דימה גלמן - קבלה בתאום מראש 02-6584588 02-6585279 בנין פילדלפיה, חדר 120
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ערן נבו יועץ אקדמי - 02-6586871 - בנין רוס, חדר 58
פרופ' שחר מוזס יועץ אקדמי בתיאום מראש 02-6584378 - בנין מנצ'סטר, חדר 1
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' מיכל גולדברג ראש החוג - 02-6585337 - בנין סילברמן, חדר 2-550
פרופ' מיכל גולדברג - - 02-6586452 - -
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' תומר רביד ראש החוג - 02-6584349 - בניין סילברמן, חדר 1-523
ביולוגיה תאית והתפתחותית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' אמיר עדן ראש החוג - 02-6584981 - בנין סילברמן חדר 3-564
גנטיקה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' שגיב שיפמן ראש החוג - 02-6585396 - בנין סילברמן, חדר 2-317
התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' חנה מרגלית ראש התוכנית - 02-6758614 - עין כרם
מדעי המוח וההתנהגות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' מרשל דבור ראש החוג - 02-6585085 - בניין סילברמן, אגף 3, חדר 533-3
מדעי הצמח (בוטניקה)
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן ראש החוג - 02-6586445 - -

חוגים

התוכנית ללימודי הסביבה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' אלון אנגרט יועץ תלמידי מוסמך בתאום טלפוני / דוא"ל 02-6584758 - בנין כדור הארץ, חדר 313 צפון
ניהול טכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' יואל ששון יו"ר החוג תאום מראש בטלפון/דוא"ל 02-6584530 - מכון קזאלי, חדר 252
רציונליות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
קרל פוזי - - 02-6584724 - בנין פלדמן, חדר 232
ביוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' עודד ירדן ראש החוג שעות קבלה – על בסיס תאום מראש 08-9489298 - בניין אהרונסון, הפקולטה לחקלאות