הוכמן מיכאל

TEST - greeting for person

ppl_Fname:
Mike
מיכאל
הוכמן