הוכמן מיכאל

פרופ' מיכאל הוכמן

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
יו''ר החוג ראש החוג למתמטיקה michael.hochman@mail.huji.ac.il

הוקרה ופרסים

מיכאל הוכמן - 2015
ERC - 2012
ד"ר מיכאל הוכמן