קול קורא - המכון למדעי כדור הארץ

המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית מזמין מועמדים לסגל האקדמי לשנת הלימודים 2018 – 2019 בכל הדרגות האקדמיות ובכל תחומי המחקר של מדעי כדור הארץ.

על המועמדים להיות מצוינים מבחינה אקדמית ומחקרית ובעלי עניין בהוראה של סטודנטים לכל התארים. על המועמדים להיות בעלי תואר דוקטור ופרט למקרים חריגים, לאחר פוסט-דוקטורט. המועמדים שיתקבלו למכון יצטרכו להקים ולהוביל קבוצות מחקר עצמאיות וללמד קורסים בסיסיים ומתקדמים בתחומי העניין שלהם.

מועמדויות ישקלו כל השנה, אך בכדי לאפשר בחינה מיטבית של המועמדים, יש להגיש אותה עד ה-  30 בספטמבר 2017. 

--------------------------

איש קשר: 

פרופ' יהודה אנזל, ראש המכון למדעי כדור הארץ                

טלפון 02-6584686        דוא"לYehouda.enzel@mail.huji.ac.il