אמוסיה מירון

פרופ' מירון אמוסיה

הוקרה ופרסים

פרס A. F. Ioffe Prize “For outstanding work in physics”
(אמריטוס) מירון אמוסיה - 2013