תנאי מעבר משנה לשנה

1. ציונים נדרשים בלימודי בוגר:
1.1. ציון עובר מינימלי בכל קורס - 60.

1.2. ציון ממוצע מינימלי למעבר משנה לשנה על סמך לימודי החובה - 60.

1.3. ציון ממוצע לתואר – 60 לפחות.

2. מעבר של תלמיד משנה לשנה יאושר בתנאים הבאים:
2.1. עבר בהצלחה קורס ממוחשב בטיחות בכל אחת משנות לימודיו (לתלמידים החייבים בקורס זה).

2.2. השיג ציון 60 ומעלה בכל אחד מהקורסים
 

2.2.1 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) בקורס חובה אחד במסלול אליו שייך, זכאי לעלות שנה   ובתנאי שממוצע הציונים בקורסי החובה הוא 60 ומעלה
2.2.2 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) ב-2 קורסי חובה במסלול אליו שייך, זכאי לעלות שנה ובתנאי שממוצע הציונים בקורסי החובה הוא 70 ומעלה
2.2.3 תלמיד אשר נכשל (או לא נבחן) ב-3 קורסים או יותר, אינו זכאי לעלות שנה
2.2.4 תלמיד אשר ממוצע ציוניו פחות מ-60 אינו רשאי להמשיך ללמוד במסלול אליו הוא רשום

 

תלמיד אשר לא עמד בתנאי המעבר רשאי להגיש בקשה מיוחדת לוועדת ההוראה של הפקולטה בצירוף חוות דעת ראש החוג בו הוא לומד. אם בקשתו לא תאושר יופסקו לימודיו.
חזרה על שנת לימודים אפשרית פעם אחת בלבד ובכל מקרה לא יורשה התלמיד להירשם לקורסים מתקדמים יותר בשנה זו.