פרופ' אורן אוסטרזצר

oren
פרופ'
אורן
אוסטרזצר
ראש החוג וראש המחלקה - מדעי הצמח (בוטניקה)
יועץ תלמידי מוסמך - מדעי הצמח (בוטניקה)
בנין סילברמן, חדר 3-428
02-6586455
oren.ostersetzer@mail.huji.ac.il

תגובה פנוטיפית של צמחים

מדעי הצמח והסביבה

מידע אישי

פרסומים (Google Scholar)

פרופיל אישי ב- ResearchGate

תחומי ענין

מטרות המחקר המרכזיות של המעבדה שלנו מתמקדות בהבנה מעמיקה יותר של מנגנונים המעורבים בבקרה על ביטויו של הגנום המיטטוכונדריאלי בצמחים, בהתאמה לסיגנלים התפתחותיים וסביבתיים שונים.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. מע' השחבור של אינטרוני קבוצה II באברונים של צמחים: בקרה על הביטוי של גנים אברוניים לאחר התעתוק. 
  2. קביעת זהותם ופעילותם של חלבונים קושרי RNA שונים המעורבים בשיחבורם של אינטרונים אברוניים.
  3. שחזור מערכת השחבור של אינטרונים מקבוצה II, במערכות in vitro)
  4. בנייתה של "ספריית-מוטנטים" בצמחים הפגומים בגנים מיטוכונדריאליים שונים.  
  5. אפיון תהליכים המעורבים בבקרה על התרכבותם ופעילותם של קומפלקסים מיטוכנדריאליים שונים (נשימה וריבוזומים).  
  6. השפעות סביבתיות על פעילות וביוגנזה של מיטוכונדריות בצמחים.

ארועים

הכנס הבינ"ל ה-11 - מיטוכונדריה של צמחים

כנס בנושא Mitochondrial Genomics and Evolution