פרופ' עידן שגב

מנהל מחלקה - מדעי המוח וההתנהגות
בנין גודמן, חדר 1201
02-6585984
Idan.Segev@mail.huji.ac.il