פרופ' שלמה יצחייק

hh
פרופ'
שלמה
יצחייק
יו''ר המכון
בניין לוס אנג'לס, חדר 320
02-6586971
Shlomo.Yitzchaik@mail.huji.ac.il