גב' שרה גבריאל

מנהלנית הוראה ותלמידים
בנין סילברמן 1-401
02-6585445
saraga@savion.cc.huji.ac.il