משאבים במדעי הטבע ובמרכז ננו

נוהל הפעלת ציוד במסגרת איגום משאבים

לכל מכשיר יהיה אחראי שידאג להפעלת הנוהל המוצע.
לכל מכשיר יהיה לוג-בוק בו יירשמו מועדי ההפעלה של כל משתמש במכשיר החל עם הפעלת תוכנית איגום המשאבים.

חיוב עבור שימוש יעשה באחת הדרכים הבאות:
1. השימוש במכשיר יחויב בתשלום המשקף אך ורק הוצאות ישירות (למשל גזים הנצרכים בזמן ההפעלה) + תשלום עבור זמן הטכנאי עבור השעות שבהן הוא מפעיל בפועל את המכשיר וממומן על ידי תקציבי מחקר + חוזה שרות (היכן שניתן חלק מן ההפעלה ייעשה על ידי תלמידי מחקר שיעברו קורס ויוכשרו לעבודה על ידי האחראי על המכשיר וימצאו מוכשרים לעשות זאת).

2. השימוש במכשיר יחויב בתשלום המשקף המשקף הוצאות ישירות (למשל גזים הנצרכים בזמן ההפעלה) + תשלום עבור זמן הטכנאי עבור השעות שבהן הוא מפעיל בפועל את המכשיר וממומן על ידי תקציבי מחקר + חוזה שרות + חישוב בלאי עתידי.

עבור תקלה מינורית (פחות מ 5000 דולר) ועבור חלקים מתכלים, ישלמו המשתמשים על פי כמות השימוש במכשיר כפי שנרשמה בלוג-בוק.
עבור תקלה רצינית ישלמו המשתמשים (על פי כמות השימוש במכשיר כפי שנרשמה בלוג-בוק) סכום השווה ל 50% מהעלות (בחיוב 1 – מגבית בין המשתתפים חיוב 2 – מתוך הכסף שנצבר), והפקולטה + היחידה בה נמצא המכשיר ישלמו את 50% הנותרים (במקרים מסוימים הפקולטה תפנה לסיוע נוסף מהנהלת האוניברסיטה).

כאשר תגרם תקלה עקב שימוש לא נכון במכשיר יחויב המשתמש (מדריכו) בתקון התקלה.

סידור העבודה יהיה על בסיס זמן הרישום (FIRST COME FIRST SERVED)

עלות השימוש תהיה זהה לכלל חברי האוניברסיטה

כל משתמש בציוד במסגרת איגום משאבים יקבל עותק של הנוהל הזה ויתחייב לפעול לפיו.

קובץ מידע - מדעי הטבע + ננו