לסגל

סגל מצטיין

הצטיינות בהוראה

הציון מבוסס על הערכות סטודנטים בכל קורסי המרצה בפקולטה, בשני הסמסטרים

הצעת תוכן לאתר

הצעת תוכן לאתר 

מחקר חדש? מאמר שהתפרסם? שתפו אותנו ונשקול לפרסם כאן ובאתר האוניברסיטה

מולטימדיה


תמיכה טכנית מולטימדיה

תמיכה טכנית בציוד מיחשוב ומולטימדיה
בכיתות הוראה בפקולטה