נהלי הפעלת ציוד

 

לכל מכשיר יהיה אחראי שידאג להפעלת הנוהל המוצע ולהכשרת סטודנטים לעבוד באופן עצמאי.
לכל מכשיר ייש לוג-בוק בו יירשמו מועדי ההפעלה של כל משתמש במכשיר החל עם הפעלת תוכנית איגום המשאבים.

במעבדת ה-ICP והמסספקטרומטריה יהיה מנהל תחום ורק הוא או מהעובדים השייכים ליחידה יוכלו לעבוד על המכשור.
ביחידת המיקרוסקופיה: על המיקרוסקופ האלקטרוני עובדת רק מנהלת היחידה. היא זו שתכשיר סטודנטים לעבוד על הקונפוקלי.

 

חיוב עבור שימוש

החיוב ייעשה באחת הדרכים הבאות:
1. השימוש במכשיר יחויב בתשלום המשקף אך ורק הוצאות ישירות (למשל גזים הנצרכים בזמן ההפעלה) + תשלום עבור זמן הטכנאי עבור השעות שבהן הוא מפעיל בפועל את המכשיר וממומן על ידי תקציבי מחקר + חוזה שרות (היכן שניתן חלק מן ההפעלה ייעשה על ידי תלמידי מחקר שיעברו קורס ויוכשרו לעבודה על ידי האחראי על המכשיר וימצאו מוכשרים לעשות זאת).

2. השימוש במכשיר יחויב בתשלום המשקף המשקף הוצאות ישירות (למשל גזים הנצרכים בזמן ההפעלה) + תשלום עבור זמן הטכנאי עבור השעות שבהן הוא מפעיל בפועל את המכשיר וממומן על ידי תקציבי מחקר + חוזה שרות + חישוב בלאי עתידי.

סידור העבודה יהיה על בסיס זמן הרישום (FIRST COME FIRST SERVED).
עלות השימוש תהיה זהה לכלל חברי האוניברסיטה.
כל משתמש בציוד במסגרת איגום משאבים יקבל עותק של הנוהל הזה ויתחייב לפעול לפיו.

תקלות:

  • עבור תקלה מינורית (פחות מ-5,000 דולר) ועבור חלקים מתכלים, ישלמו המשתמשים על פי כמות השימוש במכשיר כפי שנרשמה בלוג-בוק.
  • עבור תקלה רצינית ישלמו המשתמשים (על פי כמות השימוש במכשיר כפי שנרשמה בלוג-בוק) סכום השווה ל 50% מהעלות (בחיוב 1 – מגבית בין המשתתפים חיוב 2 – מתוך הכסף שנצבר) והפקולטה + היחידה בה נמצא המכשיר ישלמו את 50% הנותרים (במקרים מסוימים הפקולטה תפנה לסיוע נוסף מהנהלת האוניברסיטה).
  • כאשר תגרם תקלה עקב שימוש לא נכון במכשיר יחויב המשתמש (מדריכו) בתיקון התקלה.