תקופת בחינות מועד א'

תאריך: 
ה', 01/07/2021 עד א', 01/08/2021