פרופ' אורי גוראל-גורביץ

ori_gurel_gurevich.jpg
פרופ'
אורי
גוראל-גורביץ
בניין רוס, חדר 56
02-6584095
ori.gurel-gurevich@mail.huji.ac.il