פרופ' אורי גידרון

ori_gidron
פרופ'
אורי
גידרון
יועץ אקדמי - התמחות בננומדע וננוטכנולוגיה
בניין פילדלפיה, חדר 205
02-6585324
Ori.Gidron@mail.huji.ac.il