ד"ר אורן קולודני

k
המכון למדעי החיים
המכון למדעי החיים
זוכה מלגת אלון תשע"ט