ד"ר אור הרשקוביץ

or
מכון איינשטיין למתמטיקה
זכה במלגת אלון