פרופ' איתנה פדן

איתנה
המכון למדעי החיים
זוכה פרס אילנית קציר להשגים יוצאים מהכלל בחקר מדעי החיים