פרופ' אליעזר רבינוביץ'

פרופ' אליעזר רבינוביץ
המכון לפיסיקה

על בחירתו לסגן נשיא מועצת CERN