פרופ' אליעזר רבינוביץ'

1
מכון רקח לפיסיקה

On being awarded the - AAAS Award for Science Diplomacy