פרופ' אליעזר רבינוביץ'

פרופ' אליעזר רבינוביץ
מכון רקח לפיסיקה

On being awarded the - AAAS Award for Science Diplomacy