פרופ' אלכס לויצקי

alex
המכון למדעי החיים

על בחירתו כחבר זר באקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית