ד"ר אמיר ארז

amir_erez
מכון רקח לפיסיקה

Irwin Oppenheim Award for 2022

פרס זה מוקיר חוקרים אשר נמצאים בראשית דרכם ותרמו תרומות מצטיינות לפיזיקה ופרסמו מחקר  ב- Physical Review E (PRE).

הפרס השנתי כולל מלגה , תעודה, החזר נסיעות להשתתפות בישיבת ה- APS במרץ, והזמנה לנאום בכנס.

המחקר  שפורסם הוא מחקר שבודק בעזרת מודל מתמטי את הפשרה שקבוצת תאים צריכה להתפשר, בין כמות המידע שניתן לקלוט מהסביבה ובין הזמן הרב הדרוש לאסוף את המידע הזה.