ד"ר אמיר קפואה

ששש
ד"ר
אמיר
קפואה
המחלקה לפיסיקה ישומית
על זכייתו בתוכנית SYLLABOOST של חברת אינטל Intel ובמענק בשווי מאה אלף ש''ח!