פרופ' בני גרבר

gerber
המכון לכימיה

על בחירתו לחבר באקדמיה למדעים של האיחוד האירופאי.