פרופ' גיל קלעי

gil
מכון איינשטיין למתמטיקה

על בחירתו לחבר באקדמיה ההונגרית.