פרופ' גיל קלעי

gil
מכון איינשטיין למתמטיקה

על בחירתו כחבר באקדמיה הלאומית למדעים.