פרופ' דניאל רוזנפלד

dani
המכון למדעי כדור הארץ

על בחירתו לחבר האקדמיה של האיחוד הגיאופיסי האמריקאי.