ד"ר דפנה נחמני

Nachmani
בניין סילברמן 3-606
02-65-84056

זכתה במלגת אלון

מודיפיקציות של רנ״א ובקרת תרגום בהתפתחות מערכת הדם

גנטיקה

מידע אישי

אתר החוקרת

פרסומים (Google Scholar)

תחומי ענין

אנו עוסקים במנגנונים מולקולרים של בקרת תרגום ומתמקדים במודיפיקציות של רנ״א כאלמנט מרכזי בבקרת תפקוד הריבוזום.
אנו חוקרים את חשיבותם של מנגנונים אלה במהלך יצירת תאי דם, התמרה סרטנית ומחלות נגיפיות.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. תפקיד מודיפיקציות של רנ״א בתפקוד הריבוזום
  2. חקר מנגנוני בקרת תרגום הנמצאים בבסיס תפקודי תאי גזע המטופוייטים ויכולת יצירת תאי דם
  3. חקר מנגנונים נגיפיים המנצלים את הריבוזום התאי לצורכי וטובת הנגיף