פרופ' דרור הבלנה

dror
פרופ'
דרור
הבלנה
ראש החוג - אקולוגיה אבולוציה והתנהגות
יועץ לתוכנית אתגר
בנין ברמן, חדר 210
dror.hawlena@mail.huji.ac.il

אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף-נטרף

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

ראש החוג    - אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות , יועץ לתכנית אתגר -  02-6585878    

מידע אישי

אתר החוקר

פרסומים (Google Scholar)

פרופיל אישי ב- ResearchGate

תחומי ענין

אקולוגיה תפקודית של מארגי מזון, אקולוגיה של עקה פסיולוגית, מנגנוני הגנה כנגד סיכוני טריפה, יחסי גומלין של מערכות אקולוגיות מעל ובתוך הקרקע, מלכודות אקולוגיות, סינדרומים התנהגותיים, אקולוגיה ואבולוציה של צבעים ודגמים בולטים המשמשים להגנה מטורף, מחקר זוחלים תוך התמקדות באקולוגיה של לטאות, אקולוגיה של מערכות צחיחות, שמירת טבע מערכתית ושיקום מערכות אקולוגיות פגועות.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. אקולוגיה תפקודית של מאגרי מזון – בדגש על אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף- נטרף.
  2. אקולוגיה של עקה פסיולוגית, מנגנוני הגנה כנגד סיכוני טריפה.
  3. יחסי גומלין של מערכות אקולוגיות מעל ובתוך הקרקע, מלכודות אקולוגיות.
  4. אקולוגיה של תזונה.
  5. סינדרומים התנהגותיים.
  6. אקולוגיה ואבולוציה של צבעים ודגמים בולטים המשמשים להגנה מטורף.
  7. מחקר זוחלים תוך התמקדות באקולוגיה של לטאות.
  8. אקולוגיה של מערכות צחיחות, שמירת טבע מערכתית ושיקום מערכות אקולוגיות פגועות.

חדשות מחקר

פרופ' דרור הבלנה ומר משה זגורי - אולי אפשר להריח סכנה, אבל האם אפשר להריח ביטחון?

פרופ' הבלנה ומר נבו שגיא מציגים את טחבן המדבר - נאמן הניקיון של הנגב

פרסים והוקרה

מענק ERC- 2013 לחוקרים צעירים ניתן לד"ר דרור הבלנה, ד"ר דן קגנוביץ וד"ר אלון זסלבר

פרסים לחברי הקבוצה

פרס מאמר מצטיין - SMART למר נבו שגיא