פרופ' חזי גילדור

chazi
פרופ'
חזי
גילדור
בניין מדעי כדור הארץ, חדר 312 צפון
02-6584393
hezi.gildor@huji.ac.il

אוקיינוגרפיה פיסיקלית, דינמיקה של מערכת האקלים, אינטראקציה בין האקלים לביוספרה, אסטרו-אוקיינוגרפיה