פרופ' חיים גבירצמן

chaim
פרופ'
חיים
גבירצמן
בניין מדעי כדור הארץ, חדר 305 דרום
02-6584912
Haim.Gvirtzman@mail.huji.ac.il

הידרולוגיה של מי תהום, משאבי המים בישראל