גב' חנה-אנג'ליק שריקי

רכזת תקציבי מחקר
בנין מנצ'סטר, חדר 12
02-6586807
hannac@savion.huji.ac.il