פרופ' חרמונה שורק

פרופ' חרמונה שורק
המכון למדעי החיים

נבחרה לחברה באקדמיה באירופה.