פרופ' חרמונה שורק

פרופ' חרמונה שורק
המכון למדעי החיים
זוכה פרס אילנית קציר להישגים יוצאים מן הכלל בחקר מדעי החיים