פרופ' יהודה אנזל

yehouda
פרופ'
יהודה
אנזל
המכון למדעי כדור הארץ
זכה בפרס מ-AGU