פרופ' יהודה אנזל

yehouda
פרופ'
יהודה
אנזל
בניין מדעי כדור הארץ
02-6584210
Yehouda.Enzel@mail.huji.ac.il

 

פליאוהידרולוגיה של נחלים ואגמים, פליאואקלים, גאומורפולוגיה, גיאולוגיה רביעונית