פרופ' יואב קבנצ'יק

יואב
המכון למדעי החיים

על קבלת  Marcel Simon award for excellence in reseach מטעם IBIS