ד"ר יובל פלד

טםוהשך
מהמכון למתמטיקה ובית הספר למדעי המחשב

על זכייתו במלגת אלון