ד"ר יובל פלד

טםוהשך
ד"ר
יובל
פלד
מהמכון למתמטיקה ובית הספר למדעי המחשב

על זכייתו במלגת אלון