פרופ' יוליה שיפמן

ulia_01
מנהלת מחלקה - ביוכימיה מבנית ומולקולרית
בנין סילברמן, חדר 525
02-6584078