פרופ' יוסי פלטיאל

yossi
פרופ'
יוסי
פלטיאל
בניין ברגמן, חדר 201
02-65-85760
paltiel@mail.huji.ac.il