ד"ר ירון ברומברג

yaron
ד"ר
ירון
ברומברג
יועץ אקדמי - התמחות בננומדע וננוטכנולוגיה
בנין דנציגר ב' ,חדר 123
02-6584616
Yaron.Bromberg@mail.huji.ac.il