פרופ' ליעוז אתגר

lioz
המכון לכימיה

The Kaye Innovation Awards פרסי החדשנות של קיי ניתנים מדי שנה מאז 1994.

אייזיק קיי מבריטניה, תעשיין בולט בתעשיית התרופות, הקים את הפרסים לעידוד חוקרים, צוות מנהלי וסטודנטים/יות מהאוניברסיטה העברית לפתח שיטות והמצאות חדשניות בעלות פוטנציאל מסחרי אשר יועילו לחברה ולאוניברסיטה בפרט. הפרס הוענק לפרופסור אתגר על מחקרו אשר תרם לפיתוח תאים סולריים מדור חדש, בעלי יעילות גבוהה ועלות נמוכה